Teknisk-industrielle kulturminner i Norge

Norge har en lang og variert industrihistorie som har preget samfunnsutviklingen landet rundt. Gjennom en prosess som begynte på 1990-tallet er 15 tidligere industrianlegg valgt ut som særskilt viktige i arbeidet med å ta vare på og formidle industrinasjonen Norges historie. I dag kan et flertall av anleggene besøkes av publikum. Velkommen til særegne arenaer for opplevelser, læring, refleksjon og rekreasjon!Atlungstad Brenneri


Bredalsholmen Verft


Fetsund Lenser


Haldenkanalen


Kistefos Træsliberi


Klevfos Cellulose og Papirfabrik


Neptun Sildoljefabrik


Næs Jernverk


Odda Smelteverk


Rjukanbanen


Salhus Tricotagefabrik


Sjølingstad Uldvarefabrik


Spillum Dampsag og Høvleri


Tyssedal kraftstasjon