Teknisk-industrielle kulturminner i Norge

Norge har en lang og variert industrihistorie som har preget samfunnsutviklingen landet rundt. Gjennom en prosess som begynte på 1990-tallet er 15 tidligere industrianlegg valgt ut som særskilt viktige i arbeidet med å ta vare på og formidle industrinasjonen Norges historie.

Foreningen Norsk Industriarv ivaretar i dag arbeidet med å sikre en langsiktig forvaltning av nasjonalt prioriterte teknisk-industrielle kulturminner. 

 

Et flertall av anleggene kan besøkes av publikum. Velkommen til særegne arenaer for opplevelser, læring, refleksjon og rekreasjon!

 

Atlungstad Brenneri

Bredalsholmen Verft

Fetsund Lenser

Haldenkanalen

Kistefos Træsliberi

Klevfos Cellulose og Papirfabrik

Neptun Sildoljefabrik

Næs Jernverk

Odda Smelteverk

Rjukanbanen

Salhus Tricotagefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik

Spillum Dampsag og Høvleri

Tyssedal kraftstasjon