Om oss

Stiftelsen Folldal Gruver (SFG) ble opprettet i 1988 av Folldal kommune. Stiftelsens oppgave er å sørge for varig vern av anlegg, bygninger og utstyr fra gruvedrifta.
Det finnes om lag 65 bygninger på området. De fleste hadde direkte med gruvedriften å gjøre, men her er også enklere boligbrakker hvor arbeiderne bodde, og en direktørvilla som hadde både tennisbane og egen badedam med fontene!

Folldal Gruver er et av 15 anlegg som omfattes av Riksantikvarens program for tekniske og industrielle kulturminner i Norge.
SFG er inne i et omfattende vedlikeholdsprogram, og har restaurert en rekke bygninger de siste årene. Utvikling av museet er et annet viktig arbeidsområde. I 2018 har Stiftelsen Folldal Gruver fått tilsagn fra Riksantikvaren på 4,2 millioner kroner. Dette skal gå til bygningsvern, drift og vedlikehold av om lag 70 bygg og gruvegangen Stoll 1.


Kontakt:

Stiftelsen Folldal Gruver
Verket 43
2580 Folldal
62 49 05 05
E-post: post@folldalgruver.no

Torstein Johnsrud - daglig leder

Telefon: 95 99 07 56

E-post:
torstein@folldalgruver.no
Oversiktsbilde som viser en del av driftsbygningene, brakkene hvor arbeiderne hadde leiligheter og veien opp til Folldal Gruver og Gruvekroa (svart stiplet).
Oversiktsbilde som viser en del av driftsbygningene, brakkene hvor arbeiderne hadde leiligheter og veien opp til Folldal Gruver og Gruvekroa.
Folldal Turistinformasjon
Tlf: 94 81 39 48 -
www.visit-folldal.no

For oversikt over bedrifter/overnatting/aktiviteter langs Rondanevegen, se www.rondanevegen.no