Velkommen til Folldal Gruver

 
 
 
 
 
 
 


FOLLDAL GRUVER er et gammelt bergverkssamfunn, bygget opp rundt kobbergruven fra 1748. Området består av 70 bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper.

I dag er området et aktivt museum med utstillinger, merkede stier, kafé, overnatting og hovedattraksjonen - gruva.