Velkommen til Folldal Gruver

 
 
 
 
 
 
 

FOLLDAL GRUVER er et gammelt bergverkssamfunn. Bygget opp rundt kobbergruven fra 1748. Området består av 70 bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper.

I dag er området et aktivt museum med utstillinger, merkede stier, gruve-museum, kafé, overnatting og hovedattraksjonen som er gruva.

Fjellet kaller! Velkommen til Folldal gruver i vinterferien!